Cookie Szabályzat

adatvédelmi tájékoztató az erosito.hu által alkalmazott sütikkel (cookie-kkal) kapcsolatos adatkezelésről

1. Mit jelent az, hogy sütiket használunk?
Az Amplify App OÜ (cégjegyzéki nyilvántartás száma: 16127292; székhelye: Mustamäe tee 149a, 12916 Tallinn, Észtország, e-mail: erosito.hu) által mint adatkezelő által fenntartott Erosito.hu weboldal látogatóinak számítógépére hozzájárulásuk esetén egy apró file, ú.n. „süti” („cookie”, a továbbiakban: süti) kerül, amely többféle célt szolgálhat.
Egyes sütik elengedhetetlenek az oldalak megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal („statisztikai sütik”), míg további sütik célzott hirdetési tartalmaknak a felhasználóhoz való eljuttatását és az ezzel kapcsolatos felhasználói visszajelzések rögzítését szolgálják („hirdetési sütik”). Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, amelyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

2. Az adatkezelés módja
Egyes deperszonalizált személyes adatok tekintetében az EMI Online Kft.-vel [cégjegyzékszáma: 01-09-394104, adószáma: 27545339-2-41; székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)] közös adatkezelés valósul meg.

3. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja
a) a folyamat sütik esetében a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
b) a statisztikai sütik esetében a felhasználói élmény javítását lehetővé tevő információk gyűjtése azáltal, hogy statisztikai eszközökkel elemzéseket készítünk arról, hogy a látogatók hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban, így a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően történhessen meg,
c) a hirdetési sütik esetében a honlapunkon megtalálható vagy azzal kapcsolatos hirdetési tartalmak célzott, érdeklődésének megfelelő kiválasztása és megjelenítése az Ön számára, valamint annak biztosítása, hogy az adatkezelő az adott hirdetés elérésével kapcsolatos információkat, továbbá – az érintett azonosítására nem alkalmas módon, statisztikai célból – a hirdetési tartalmakkal kapcsolatos felhasználói interakciókat elemezni tudja.
Ha az adott weblapon megosztott tartalmak vagy hirdetések közéleti jellege ezt indokolja, az adatkezelő a hirdetési sütikkel kapcsolatban kezelt adatokat a politikai véleménnyel összefüggő, a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatként kezeli. Az adatkezelő mindig ilyen adatként kezeli a hirdetési sütik esetében a hirdetési tartalmakkal kapcsolatos felhasználói interakciókkal kapcsolatos adatokat.

4. A honlapon alkalmazott sütik

4.1. „Munkamenet sütik”
A munkamenet sütik olyan folyamatsütik, amelyek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A honlap által használt munkamenet sütik az alábbiak:

  • JSESSIONID: munkamenet azonosítót tartalmazó "technikai cookie"
  • LFR_SESSION_STATE + látogató azonosító: ebben az utolsó session aktivitás dátuma és ideje van
     

4.2. „Használatot támogató sütik”
Ezek a folyamat sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar, angol vagy német változatát használja). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.
A honlap által használt használatot támogató sütik az alábbiak:

  • COOKIE_SUPPORT: "cookie támogatást tesztelő cookie"
  • GUEST_LANGUAGE_ID: "aktuálisan használt nyelv azonosítóját tartalmazó cookie"
  • KH_COOKIE_PRIVACY_ACCEPTED: "cookie szabályzat működéséhez szükséges cookie", amely tárolja, hogy a látogató elfogadta-e a "cookie szabályzatot"

 

4.3. „Teljesítményt biztosító sütik"
A teljesítményt biztosító sütik statisztikai sütik, amelyek segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.
Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:

  • Google Analytics - a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
  • Hotjar - Hőtérképes analitikához használt szolgáltatás, mely a kattintások helyéről, az egér mozgásáról gyűjt információkat. Részletes tájékoztató (csak angol nyelven érhető el): https://www.hotjar.com/cookies
  • VWO (Visual Website Optimizer) - Weboldalak A/B teszteléséhez használható szolgáltatás, melynek segítségével összehasonlítható egy-egy kiválasztott oldal két vagy akár több verziójának teljesítménye. Részletes tájékoztatók (csak angol nyelven érhető el): https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/ https://vwo.com/privacy-policy/

 

4.4. Hirdetéshez kapcsolódó sütik
A honlap az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja:

 

5. A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása
A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken érhetőek el:

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.
A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

6. Jogérvényesítés
Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásait, intézkedési javaslatait az [email protected] e-mailcímen fogadjuk. Emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. – levelezési cím 1363 Budapest, Pf.: 9.; [email protected]; +36 1 391 1400, , www.naih.hu) fordulhat.